Teelt

Cursus Bodem en Bemesting

In de cursus komen alle waardevolle aspecten ten aanzien van bodem en bemesting aan bod.

In het kort

De juiste verhouding tussen bodem of substraat en bemesting is essentieel voor de groei en ontwikkeling van je gewas. In de cursus komen alle waardevolle aspecten ten aanzien van bodem en bemesting aan bod. De cursus Bodem en bemesting is los te volgen, maar ook als onderdeel van de opleiding Plantenfysiologie.

Over de cursus

Een optimale afstemming van bodem of substraat en bemesting zorgt voor een efficiënt nutriëntengebruik en kwaliteitsbehoud van je bodem of substraat. Een kostenbesparing dus als je hier op de juiste manier mee om weet te gaan!

  • Wat kun je na de cursus Bodem en bemesting?
  • Na het volgens van de cursus Bodem en bemesting:
  • Weet je aan welke voorwaarden bodem en bemesting moeten voldoen om problemen, zoals gebreksziekten, te voorkomen.
  • Weet je hoe een plant nutriënten opneemt.
  • Begrijp je waar nutriëntbeschikbaarheid in de bodem/substraat door wordt bepaald.
  • Heb je handvatten voor het optimaal afstemmen van bodem/substraat en bemesting op je gewas.

 

In de cursus Bodem en bemesting komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • De essentiële elementen en meststoffen voor een plant.
  • De opname en de opslag/ het verbruik van nutriënten.
  • Nutriëntenbeschikbaarheid.
  • Gebreksziekten.

 

Heb je vragen over deze opleiding? Wij helpen je graag! Stuur een mailtje naar [email protected]

Aanmeldformulier